S c i e n c e      T e c h
บริษัท ซายแอ็นซเทค จำกัด 353/2 ถ.มิตรภาพ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (30130)
-- Line -- ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
จัดพิมพ์ตำราวิชาการเพื่อเผยแพร่ และจำหน่าย
ออกแบบสร้างเครื่องจักรกลไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
ยินดีรับงานเขียนอันทรงคุณค่าและมีสาระประโยชน์ โดยเป็นสื่อกลางแบ่งเบาภาระของผู้เขียน
ในงานด้านเอกสารการพิมพ์ โฆษณาและการวางแผงจัดจำหน่ายทั่วประเทศ
ท่านที่สนใจ โปรดติดต่อบริษัท ซายแอ็นซเทค จำกัด วันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ
โทรศัพท์ 0-4427-9451 , โทรสาร 0-4431-6321
หรือ e-mail มาที่ us@scienctech.com
บริหารงานโดย นายคณากร ศรีมิ่งมงคลกุล
--The End -- Home
กลับ