รอบรู้เรื่องคอมพ์ -- Line --
Title Detial
ตารางข้อมูลเสียงบีบ จาก Bios บางครั้งเราพบปัญหาเครื่องไม่ยอม Boot ได้แต่ร้อง บีบบีบๆ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
Network เบื้องต้น สไลท์ประกอบการสอน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Network
Wireless LAN เบื้องต้น สไลท์ประกอบการสอน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Wireless LAN
แก้ค่าใน Register ของ Windows ใช้สำหรับแก้ไขค่าใน Register บางค่าที่ใช้บ่อยแทนการเข้าไปแก้ไขค่าใน RegEdit เอง ตามที่ต่างๆ
-- Line --
Homeกลับหน้าแรก ติดต่อ บ.ซายแอ็นซเทค จก. Mail to : us@scienctech.com Mail to
--The End -- ขออภัยอยู่ระหว่างดำเนินการ
ระหว่างปรับปรุง
กลับ Back