แนะนำตัว

คณากร ศรีมิ่งมงคลกุล       กศ.บ. วิทยาศาสตร์ฯ มศว.บางเขน

อดีต

  • ช่างอิเล็กทรอนิกส์กองบริการเครื่องจักรกล
  • ฝ่ายเทคนิคศูนย์วิทยุสื่อสารเสมา กระทรวงศึกษาธิการ
  • อาจารย์ประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
  • อาจารย์พิเศษสถาบันราชภัฏนครราชสีมา
  • ผู้ติดตั้งวางระบบเครือข่ายกระทรวงฯ ประจำภาคอิสาน

ปัจจุบัน

  • ผู้จัดการร้าน PC Master
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท Science Tech
  • บรรณาธิการหนังสือ Linux Server

------------

Wireless LAN

Menu

------------