ถามตอบปัญหา การติดตั้ง Internet Server ด้วย Linux

ตอบปัญหา ลินุกซ์ Linux server
กลับหน้าที่แล้ว Back to previous page
ดูสารบัญปัญหา
-- Line --     ขอบพระคุณครับที่ให้ความสนใจกับหนังสือเล่มนี้ หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์ได้บ้างไม่มากก็น้อย และขอบคุณที่ใช้ Linux ทำ Internet Server ถือว่าท่านได้ช่วยชาติ มิให้เงินไหลออกนอกประเทศได้อีกหนึ่งท่าน
    เมื่อมีผู้นำไปใช้งานจริงเป็นจำนวนมาก บนพื้นฐานประสพการณ์ของแต่ละท่าน ที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก จึงมีบางท่านที่พบปัญหาที่น่าสนใจ ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสพการณ์ซึ่งกันและกัน จึงรวบรวมปัญหาไว้ ซึ่งอาจจะตรงกับความต้องการของท่านพอดี ท่านจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
    และการตอบปัญหาในหน้านี้ เพื่อเป็นการบริการหลังการขาย และเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้เขียน ซึ่งเรายินดีตอบเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหา ให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ในขั้นต้นได้ มิได้เจตนาแสดงภูมิความที่มีรู้ด้านลีนุกซ์ เน็ตเวอร์ อันน้อยนิดของข้าพเจ้า (บรรณาธิการ) ปัญหาใดที่ยากเกินไปสำหรับข้าพเจ้า และยังอยู่ในขอบเขตของหนังสือนี้ จะส่งเมล์คำถามของท่าน ไปผู้เขียนหนังสือ (อ.บุญลือ) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยตรง ให้ท่านติดต่อกันได้ และหากมีข้อเสนอแนะติชมก็ขอน้อมรับและถือเป็นพระคุณยิ่ง
-- Line -- ลองอ่านดูข้างล่างนี้ก่อนนะครับ เผื่อพบทางแก้ปัญหา

สารบัญคำถาม

แลกเปลี่ยนประสพการณ์จากผู้ใช้ Linux ผู้มีเกียรติ ที่ได้กรุณาแนะนำมา
Other 01 การแปลี่ยนใช้ iptable แทน ipchains โดย คุณพัฒนศักดิ์ แก้วหอม
Other 02 เรื่องของ CPU 32-64 bit โดย คุณบุณลือ อยู่คง/a>
Other 03 ปัญหา PHP NUKE โดย คุณบุณลือ อยู่คง


เรื่องทั่วไป
Q0.1 CD ที่แถมไปคืออะไร และสงสัยเรื่องเวอร์ชั่นของ CD ?
Q0.2 การติดตั้ง Linux ยากกว่าการติดตั้ง Windows จริงหรือไม่ ?
Q0.3 กดแป้น [Tab] แล้วไม่ขึ้นคำสั่ง ?
Q0.4 เรียกคำสั่งเพื่อ Set ระบบบางคำสั่ง หรือสั่ง Shutdown ไม่ได้ ?
Q0.5 กดปุ่มเอา CD ออกจาก Drive ไม่ได้ ?
Q0.6 ติดตั้ง Linux ไปแล้วจะลบออกเพื่อลง Windows กลับคืนได้หรือไม่ ?
Q0.7 Mount CD แล้วค้างนิ่ง ?
Q0.8 ใช้ Linux เป็น Server แล้วลูกข่ายต้องเป็น Linux ด้วยหรือไม่ ? Pop-Hot
Q0.9 ทำตามบทที่ 2,3,4,5,6,7 ได้แล้ว ทดสอบที่เครื่อง Linux ผ่านหมด ที่เครื่องลูกข่าย ping เครื่องแม่ก็เจอแต่ใช้บริการต่างๆ และออกอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ?
Q0.10 ต้องการใช้ร่วมกับ PHP ได้หรือไม่ ? Pop-Hot
Q0.11 ต้องการใช้ร่วมกับ MySQL ได้หรือไม่ ? Pop-Hot
Q0.12 User จะสามารถใช้ Mysql แยกกันแต่ละ User ได้หรือไม่ เหมือนกับที่ไปเช่ากับ Hosting เราจะต้อง Config อย่างไร ?
Q0.13 ถ้าหา PhpMyadmin หรือโปรแกรม MySQL Client อื่นๆ มาลงเพิ่มต้อง Config เพิ่มเติมอย่างไรครับ ?
Q0.14 จะเพิ่ม User ให้กับ Mysql ได้อย่างไร ?
Q0.15 ใช้กับ CPU Hyper Threading ได้หรือไม่ ?
Q0.16 การติดตั้ง Driver ให้กับอุปกรณ์อื่นๆ ต้องทำอย่างไร ? Pop-Hot
Q0.17 คอมพายไดร์เวอร์ไม่ได้ ? Pop-Hot
Q0.18 Linux ที่เราใช้อยู่ตกรุ่น สมควร Upgrade Version ใหม่หรือยัง ?
Q0.19 การ copy file ใน Linux ลง floppy ทำอย่างไร ?
Q0.20 ปัญหาเกียวกับ Username และ Password ?
Q0.21 ลง Linux Server กับ Windows ลงในเครื่องเดียวกันต้องทำอย่างไร ?

ปัญหาจากบทที่ 1 การวางแผน
Q1.1 ทำไมต้องใช้ IP หมายเลข 192.168.100.xxx เป็นเลขอื่นได้หรือไม?
Q1.2 ในหนังสือมีผังรูปแบบให้เลือกเยอะ ไม่รู้จะเลือกรูปใหนดี เพื่อนำไปใช้ในร้านเน็ตฯ?
Q1.3 การติดตั้ง Internet จะกำหนดชื่อ Host และ Virtual host อย่างไร เป็นชื่อที่ทั่วไปเช่น sombat แทนที่จะเป็น sombat.co.th จะได้ไหม และจะกำหนด IP address อย่างไร?
Q1.4 จะเลือกใช้ Modem ADSL อย่างไรดี?Pop-Hot

ปัญหาจากบทที่ 2 การ Install Linux
Q2.1 เครื่องไม่ยอม Boot จาก CD?
Q2.2 ขณะติดตั้ง เครื่องให้เลือก Local cdrom และ Hard drive .. เลือกอันไหนถูก?
Q2.3 พอติดตั้งเสร็จเครื่อง restart ใหม่ จะขึ้นข้อความให้ติดตั้งอีก?
Q2.4 ขณะติดตั้งเครื่องแจ้ง anaconda error?Pop-Hot
Q2.5 แบ่ง Partation ใหม่ ตามทำตามข้อ Q2.4 แล้วก็ยังติดตั้งไม่สำเร็จสักที ?
Q2.6 ติดตั้งเสร็จแล้ว Boot ไม่ได้ ?
Q2.7 จะลง Linux ให้ Windows เดิมยังอยู่ได้หรือไม่?
Q2.8 มีปัญหาเกี่ยวกับ Partition หรือเนื้อที่ "/" ไม่พอ
Q2.9 ติดตั้งเสร็จ boot ครั้งแรกก็ค้างขึ้นข้อความ Li........
Q2.10 ไม่สามารถตรวจสอบ แลนการ์ด (NIC)
Q2.11 ไม่ได้ใช้ Harddisk หรือ CD เป็นแบบ SCSI สักหน่อยแต่เครื่องถามหา SCSI ตลอดลงต่อไม่ได้ ?

ปัญหาจากบทที่ 3 การปรับแต่งหลังติดตั้ง
Q3.1 หน้า 3-2 บรรทัดแรก พอกดแป้น [Tab] แล้วไม่ขึ้น Redhat/RPMS/.... ?
Q3.2 เมื่อพิมพ์ "reboot" แล้วเครื่อง Boot ใหม่จะกลับไปหน้าติดตั้งอีก ?
Q3.3 ใช้ Linux เวอร์ชั่นอื่นบางเวอร์ชั่น ไม่สามารถติดตั้ง linuxconf ได้ ?

ปัญหาจากบทที่ 4 การติดตั้ง DNS Server
Q4.1 เซ็ต DNS ตามบทที่ 4 แล้วผ่านทุกขั้นตอน restart DNS ได้ไม่มี Error แต่ไม่สามารถ pine ชื่อ DomainName ได้เลย ?
Q4.2 พยายามเพิ่มรายชื่อให้กับ Web server เครื่องอื่นๆ ภายในหน่วยงาน ไม่ได้สักที?
Q4.3 ทำ DNS แล้วที่เครื่องแม่ใช้ได้ ping ชื่อผ่าน แต่ที่เครื่องลูก ping ชื่อไม่ผ่าน ? (แต่สามารถ ping ตัวเลขได้) Pop-Hot
Q4.4 เรียกคำสั่ง netconf ไม่ได้ ?
ปัญหาจากบทที่ 5 การติดตั้ง Web Server
Q5.1 ทำทุกขันตอนถูกต้องแล้ว สามารถแสดง Home page หลักของเดิมที่มากับโปรแกรมที่ติดตั้งได้ แต่พอ copy Homepage เข้าไปกลับไม่สามารถแสดงหน้า Index ที่สร้างขึ้นใหม่ไม่ได้ ?
Q5.2 ทดลองเวปในเครื่อง Windows ได้แต่พอส่งเข้า Server รูปไม่ขึ้น Link ไม่ไป ?
Q5.3 เข้า Web page หลักได้ แต่เข้า Userhome page ไม่ได้ ?
Q5.4 เรียกเว็ปตัวลูก ทำไม่ต้องมีเครื่องหมาย ~ ครับ ?

ปัญหาจากบทที่ 7 DHCP
Q7.1 ในหน้า 7-2 สร้าง Directory (ในบรรทัด mkdir) ไม่ได้?
Q7.2 DHCP ใช้กับมีลูกข่าย จำนวนมาก หรือน้อยเท่าไรจึงจะเหมาะสม ?
Q7.3หลังจากแก้ไข dhcpd.conf เสร็จใหม่ๆ ไม่สามารถ restart DHCP ได้ ?
Q7.4 อยากรู้ว่า dhcp แจก ip อะไรไปบ้างดูได้ที่ใหนPop-Hot
Q7.5 อยาก dhcp ร่วมกับ Fix IP ต้องทำอย่างไร?Pop-Hot

ปัญหาจากบทที่ 8 Squid Proxy
Q8.1 ใช้งานได้แล้วแต่ Shutdown แล้วรุ่งขึ้นเปิดเครื่องใหม่ Proxy ไม่ทำงาน ?
Q8.2 ใช้งานได้ไม่กี่วัน Proxy ก็จอดสนิด ?Pop-Hot
Q8.3 เมื่อป้องกันเว็บโป็แล้ว ตัวลูกสามารถเข้าหน้าแรกของ hotmail ได้ แต่ใส่รหัสแล้วมันไม่ทำงานโดยฟ้องว่า ถูกล๊อก ?
Q8.4 อยากดูว่า เครื่องลูกข่ายที่ใช้ proxy เข้าเวปไหนบ้าง ?Pop-Hot
Q8.5 อยากรู้และปรับแต่งให้ proxy สามารถ cache ได้ดีที่สุด ?
Q8.6 logfile เต็มแก้อย่างไร ?Pop-Hot

ปัญหาจากบทที่ 11 Mail Server
Q11.1 ลูกข่ายใช้ mail ภายนอกได้ แต่ไม่สามารถรับ-ส่งเมล์ภายในระหว่างคนละ user ได้ ?
Q11.2 สามารถรับส่งเมล์ภายใน LAN ระหว่างคนละ user ได้แต่ต้องใช้เลข IP แต่ไม่สามารถใช้ ชื่อ Domain ได้?
Q11.3 สามารถรับส่งเมล์ภายใน LAN ระหว่างคนละ user ได้ ไม่สามารถรับ Internet mail จากภายนอกได้ ?
Q11.4 สามารถรับเมล์จากภายนอกได้ แต่ส่ง mail ออกภายนอกไม่ได้?

ปัญหาจากบทที่ 13 การติดตั้งเครื่องรับโมเด็ม (ทำเครื่อง Linux เป็น ISP)
Q13.1 ที่ทำงานมีอินเตอร์เน็ตอยู่แล้ว(มีวงจรเช่าเชื่อมต่อตรงเข้าหา ISP) ต้องการให้เครื่องที่บ้านหมุนโมเด็มเข้าที่ทำงาน จะได้ทำงานจากที่บ้าน และขอใช้อินเตอร์เน็ตของหน่วยงานได้หรือไม่ ?
Q13.2 ทำตามบทนี้แล้วเครื่องแจ้ง Error เกี่ยวกับโมเด็ม มารบกวนอยู่เรื่อยๆ ?
Q13.3 ลูกข่ายหมุนเข้ามาได้ โมเด็มตอบรับแล้ว ถึงตอนตรวจสอบชื่อระหัสผ่านแล้วหลุด ?

ปัญหาจากบทที่ 14 การต่อโมเด็มเข้าหา ISP (Dialup Network)
Q14.1 จะเลือกซื้อโมเด็มแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด ?
Q14.2 ทำตามมาทุกบทแล้ว จนถึงบทที่ 13 ยังได้แต่พอถึงบทที่ 14 เกิด error ต่อโมเด็มก็ไม่ได้ ?
Q14.3 ต่อโมเด็มติดแล้วหลุด ไม่เคยต่อได้เลย ?
Q14.4 ต่อโมเด็มติดแล้วหลุด ใช้ได้เป็นบางครั้ง ?
Q14.5 ต่อโมเด็มติดแล้วไม่หลุด แต่เข้าเน็ตฯไม่ได้ ทั้งเครื่องแม่และเครื่องลูก ?
Q14.6 ต่อโมเด็มติดแล้ว ออกเน็ตฯ ได้ เฉพาะเครื่องเม่ (ใช้คำสั่ง lynx) แต่เครื่องลูกออกเน็ตไม่ได้ ?Pop-Hot
Q14.7 ต่อโมเด็มยังไม่ทันติด connect เลยหลุดแล้วต่อใหม่ตลอดเวลา ?
Q14.8 ช่วยบอกหลักการการตรวจสอบและใช้โมเด็ม อีกครั้งได้ไหมครับ ?
Q14.9 ผมตั้งให้หมุนโมเด็มอัตโนมัติทุกวันเวลา 8.00 น.ตามหน้า 14-5 และวางสายตามกำหนดเวลาได้แล้วแต่ต้องการออกก่อนกำหนดทำอย่างไร ?
Q14.10 ต่อ Modem ADSL ต้องทำไง ? (ดูการเลือกโมเด็มข้อ ๐1.4)Pop-Hot

ปัญหาจากบทที่ 15 FTP
Q15.1 ใช้ FTP จากเครื่องลูกไม่ได้เลย ?
Q15.2 ใช้ FTP จากเครื่องลูกที่เป็น Windows Download ได้แต่ Up load ไม่ได้?
Q15.3 ใช้ FTP จากเครื่องลูก Login เป็นชื่อ User แล้วยัง Up load Homepage ไม่ได้?Pop-Hot
Q15.4 ใช้ IE ในเครื่องลูกที่เป็น local IP ไม่สามารถใช้ FTP download ไปข้างนอกได้ ?
Q15.5 ใช้โปรแกรม FTP อื่นๆ ในเครื่องลูกไม่สามารถ Upload web ขึ้น server ข้างนอกได้ ?Pop-Hot

ปัญหาจากบทที่ 16 Firewall
Q16.1 ทำตามหน้า 16-3 แล้วลูกข่ายยังไม่สามารถออกเน็ตได้ หรือได้ไม่ครบบริการ ? Pop-Hot

ปัญหา เรื่อง Network และ ปัญหาที่ต้องใช้หลายเรื่องร่วมกัน
Qx.1 ช่วยด้วย! ping ใครไม่เจอเลย ไม่มีใครยอมเล่นปิงปองด้วยเลย ?
Qx.2 ลูกข่าย Windows ไม่สามารถติดต่อตัวแม่ Linux ได้เลย ?
Qx.3 ลูกข่าย Ping ได้แต่เรียกใช้บริการจากตัวแม่ไม่ได้ ?Pop-Hot
Qx.4 ลูกข่าย เรียกใช้บริการจากตัวแม่ได้ แต่ต้องรอนานผิดปกติ?
Qx.5 ถ่ายโอนข้อมูลได้ไม่เร็วเท่าที่ควร ทั้งๆที่ปิดเครื่องหรือถอดสาย Lan เครื่องอื่นๆ ออกแล้ว เหลือเพียง 2 เครื่อง ขณะรับส่งข้อมูล ไฟ "Collition" ที่ HUB ยังติดกระพริบอยู่ ?
Qx.6 มีลูกข่ายมากกว่า 253 เครื่องจะทำอย่างไร ?
Qx.7 จะวางแผนการใช้ IP Address ให้กับลูกข่ายที่มีจำนวนมากได้อย่างไร ?
Qx.8 จะใช้ Linux เชื่อม LAN 2 วงที่อยู่คนละ IP ให้ต่อถึงกันได้หรือไม่ ?
Qx.9 ลูกข่ายไม่สามารถ FTP ออกข้างนอกได้ ?
Qx.10 ใช้ LAN Card 2 แผ่นจะต้องเซ็ตอะไรบ้าง ?
Qx.11 อยากให้ตัวลูกติดต่อผ่าน ipshare โดยตรง แต่ให้ linux จ่าย ip ให้สมาชิก linux ชี้ ไปที่ ipshare ที่มี สายโทรศัพท์ 2 เบอร์ จะกำหนดอย่งไร ?
Qx.12 ใช้ IP Share เป็น Router จะต้องทำอย่างไร ?
Qx.13 ใช้ IE ในเครื่องลูกที่เป็น local IP ไม่สามารถใช้ FTP download ได้ ?
Qx.14 ใช้โปรแกรม FTP อื่นๆ ในเครื่องลูกไม่สามารถ Upload web ขึ้น server ได้ ?Pop-Hot
Qx.15 เครื่อง client เรียกชื่อ Server ผ่าน Brownser ไม่ได้แต่เรียกเบอร์ ip ได้ ? (กรณี ไม่ได้ใช้ Linux เป็น Gateway)Pop-Hot

-- Line -- หมายเหตุ การตอบปัญหานี้จะเสนอการแก้ปัญหาที่เกิดจากผู้ใช้ในเวอร์ชั่นที่อ้างถึงคือ Redhad for server 2.0 ที่แถมไปพร้อมกับหนังสือฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 และ 4 นี้เท่านั้น ส่วนผู้ใช้ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เลขหน้าจะใกล้เคียงกัน แต่สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมจากแหล่งอื่น ตำแหน่งที่อยู่ของคำสั่งต่างๆ อาจไม่ตรงกัน หรือไม่มีคำสั่งบางคำสั่ง หรือทำตามแล้วไม่เหมือน เพราะโปรแกรมรุ่นที่อ้างถึงนี้ได้ ปรับปรุงแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการใช้งานจริง มาจนครบแล้ว และได้เพิ่มเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบไว้พอสมควร ดังนั้นผู้ที่ใช้รุ่นอื่น อาจใช้ศึกษาเป็นแนวทางได้ แต่ควรจะหาข้อมูลจากแหล่งที่ท่านได้มาจะตอบได้ตรงประเด็นกว่า และถ้าท่านสอบถามมาเป็นของรุ่นอื่นที่ผมไม่เคยทดลองใช้ ต้องขออภัยเพราะผมอาจจะตอบได้ไม่ถูกต้อง -- Line -- Home กลับหน้าแรก    กลับไปหน้าหนังสือ    กลับไปหน้าเมื่อครู่นี้    กลับขึ้นข้างบน
Mail to ติดต่อ บ.ซายแอ็นซเทค จก. Mail to : us@scienctech.com